Patentwerk levert diensten op het gebied van octrooien

De werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn enerzijds gericht op het verkrijgen en verdedigen van octrooirechten, zoals het opstellen van octrooiaanvragen, het wereldwijd tot verlening brengen van octrooien, het verdedigen van octrooien in oppositie- en nietigheidsprocedures aangespannen door derden, het afsluiten van licentieovereenkomsten en waar nodig het voeren van inbreukprocedures.


Anderzijds kunnen wij u terzijde staan wanneer u geconfronteerd wordt met octrooirechten van derden, bijvoorbeeld wanneer u wordt beticht van inbreuk op een octrooi. Wij kunnen dan oppositie- en nietigheidszaken voeren tegen deze octrooien.

Ons kantoor biedt daartoe een team van octrooigemachtigden met diverse technische achtergronden en de juridische kennis die nodig is voor het succesvol behartigen van de belangen van onze cliënten.Deze bestaan uit zowel Nederlandse als buitenlandse opdrachtgevers, waaronder meerdere beursgenoteerde ondernemingen. De interne organisatie werkt met een managementsysteem dat reeds meer dan 15 jaar ISO 9001-gecertificeerd is en sinds april 2017 eveneens ISO/IEC 27001 gecertificeerd.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Aan een oriënterend kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.