Een octrooi is een uitsluitend recht, dat wil zeggen een recht het anderen te verbieden om een uitvinding te vervaardigen of toe te passen, te gebruiken, te verkopen, te verhuren, te verhandelen, in te voeren, aan te bieden of in voorraad te houden, binnen het grondgebied waar het octrooi geldig is. Een octrooi kan betrekking hebben op een product, een inrichting, een nieuwe toepassing van een bekend product, een werkwijze of een combinatie hiervan.