In het algemeen kan gesteld worden dat het werk van specialisten is om octrooiaanvragen op te stellen en de verlening ervan te begeleiden. De octrooiaanvrage moet immers het gewenste uitsluitend recht op een uitvinding goed en zo ruim mogelijk te omschrijven volgens de geldende juridische maatstaven. Wanneer de aanvrage de uitvinding niet juist of onvolledig omschrijft zal ook het eventueel uiteindelijk verkregen recht (onnodig!) beperkt zijn, of zal het octrooi eenvoudig zijn te omzeilen door de concurrentie. Ten slotte is het buiten het land waar u ingezetene bent, of waar uw bedrijf is gevestigd, doorgaans verplicht van een vertegenwoordiger gebruik te maken. Voor een kwalitatief goede octrooiaanvrage is het raadzaam voor het opstellen een octrooigemachtigde in de arm te nemen.