Van partijen die zich uitgeven als “octrooiadviseur” of “octrooi-expert” is het vaak onduidelijk of zij deskundig zijn of niet. Zij zijn niet door de overheid gecertificeerd en hebben geen examens behaald, waaruit blijkt dat zij voldoende kennis van het octrooirecht bezitten om u goed te kunnen adviseren.

In Nederland bestaat er een Orde van Octrooigemachtigden:
Postbus 3219
2280 GE Rijswijk
Tel. 070 - 3905578
Fax. 070 – 3905171
mail@octrooigemachtigde.nl
www.octrooigemachtigde.nl
www.octrooi.nl

Alle Nederlandse octrooigemachtigden zijn lid van deze Orde, welke een register bijhoudt van de octrooigemachtigden. Indien een persoon niet in dit register voorkomt, kunt u ervan uitgaan dat de persoon geen Nederlands octrooigemachtigde is. Staat een persoon wel vermeld dan mag u aannemen dat deze persoon kundig en vakbekwaam is.