Voor een kwalitatief goede octrooiaanvrage is het raadzaam voor het opstellen een octrooigemachtigde in de arm te nemen. De octrooiaanvrage moet immers het gewenste uitsluitend recht op een uitvinding goed en zo ruim mogelijk te omschrijven volgens de geldende juridische maatstaven. Wanneer de aanvrage de uitvinding niet juist of onvolledig omschrijft zal ook het eventueel uiteindelijk verkregen recht (onnodig) beperkt zijn, of kan het octrooi eenvoudig te omzeilen zijn door een concurrent.