In de meeste westers georiënteerde landen kan een octrooi in stand blijven tot 20 jaar na de indiening van de octrooiaanvrage. Door middel van het inroepen van de zogenaamde prioriteit is het in principe mogelijk tot en met 21 jaar na de indiening van de prioriteitsaanvrage bescherming te krijgen voor de vinding. Een uitzondering op de regel dat de maximale beschermingsduur 20 jaar bedraagt, is de mogelijkheid om de beschermingsduur voor farmaceutische producten en bestrijdingsmiddelen te verlengen met maximaal 5 jaar door middel van een Aanvullend BeschermingsCertificaat (ABC). Een dergelijk certificaat is bedoeld om de ontwikkelaars van medicijnen te compenseren, die vaak te maken hebben met langdurige ontwikkeltrajecten en grote investeringen, en die soms pas in de laatste jaren van de looptijd van het octrooi toestemming krijgen van de autoriteiten om hun product op de markt te brengen.