Voor het verkrijgen van een octrooi moet er een officiële octrooiaanvrage worden ingediend bij de octrooiverlenende instantie in het land waarin men een octrooi wil verwerven. Deze octrooiaanvrage moet voldoen aan bepaalde vormvoorschriften. Na een formele, en eventueel ook inhoudelijke, toetsing zal dan in gunstig beoordeelde gevallen octrooi worden verleend.