Middels een enkele (gecentraliseerde) octrooiverleningsprocedure kan voor een groot aantal landen een inhoudelijk getoetst octrooi worden verkregen. De keuze waar de nationale octrooien gevestigd worden kan worden uitgesteld tot het moment waarop het octrooi wordt verleend. Pas op dat moment kan worden besloten voor welke landen het octrooi werkelijk relevant is.