De onderhandelingen over de invoer van een Europees gemeenschapsoctrooi of een Europees octrooi met unitaire werking zijn in een vergevorderd stadium. Een groep van achttien EU-lidstaten, waaronder Nederland, krijgt een gezamenlijke octrooiregeling. Zodra het gemeenschapsoctrooi een feit is, is er na verlening van het octrooi een maand lang gelegenheid om te kiezen tussen een “klassiek” Europees octrooi dat zoals hierboven beschreven uiteen waaiert in nationale rechten, en een Europees octrooi met unitaire werking. Bij het maken van de keus zullen diverse overwegingen meespelen, zoals de hoogte van de jaartaksen en de mogelijkheid dat er door derden een oppositie of nietigheidsactie (zie overige FAQ) wordt ingesteld. Tegen de tijd dat deze keus gemaakt dient te worden is het raadzaam in overleg met een octrooigemachtigde de beste keuze voor het betreffende octrooi te bepalen.