Een PCT-aanvrage is een octrooiaanvrage voor gelijktijdig maximaal ruim 140 landen. PCT staat voor “Patent Cooperation Treaty”. In tegenstelling tot een nationale of Europese octrooiaanvrage kan langs deze weg geen octrooi worden verleend. Een internationale organisatie(World Intellectual Property Organization, kortweg WIPO) zorgt voor het verrichten van een nieuwheidsonderzoek en desgewenst een voorlopige inhoudelijke beoordeling. De aanvrager - en doorgaans namens deze zijn octrooigemachtigde - kan tijdens de internationale procedure verbeterde stukken indienen. Na 30 maanden (in sommige landen/regio’s zelfs later) kan de internationale octrooiaanvrage als nationale of regionale octrooiaanvrage worden voortgezet.