Tijdens de internationale fase van de PCT-procedure wordt een nieuwheidsonderzoek verricht. Wanneer in een prioriteitsaanvrage een onderzoek van het Internationale type is uitgevoerd, kunnen de resultaten hiervan tegen een vermindering van de kosten worden meegenomen naar de PCT-procedure. Optioneel kan tijdens de PCT-procedure door argumentatie en eventueel aanpassen van de conclusies de eindbeoordeling voor de PCT-aanvrage worden beïnvloed. De internationale fase duurt voor de meeste landen tot 30 maanden na de eerste indieningsdatum. Voor elk van de bij het PCT-verdrag aangesloten landen kan tijdens de internationale fase de aanvrage worden voortgezet in de nationale of regionale fase. Pas in de nationale of regionale fase kan de aanvrage daadwerkelijk tot een verleend octrooi komen.