Een regionale octrooiaanvrage is een bij een centrale organisatie voor meerdere landen gelijktijdig ingediende octrooiaanvrage. Middels een centrale verleningsprocedure resulteert de gemeenschappelijke aanvrage in geval van een gunstige beoordeling in meerdere nationale octrooien. In het bijzonder voor Europa wordt veel gebruik gemaakt van de centrale verleningprocedure voor meerdere landen. Regionale octrooiaanvragen zijn ook mogelijk in Afrika, Zuidoost Azië, en een deel van de voormalige Sovjet Unie.