In geval van een normale octrooiverleningsprocedure zullen enkele malen argumenten (en gewijzigde stukken) worden uitgewisseld. Afhankelijk van de wensen van de aanvrager zal de verleningsprocedure gewoonlijk tussen 2-5 jaar duren. In geval van spoedeisend belang kan de verleningsprocedure worden versneld, daarbij dient ook de aanvrager mee te werken aan een snelle uitwisseling van argumenten en stukken.