Na verlening waaiert het centraal verleende Europese octrooi uiteen in nationale rechten. Hiervoor dienen in de meeste landen door een lokale octrooigemachtigde beëdigde vertalingen te worden ingediend in één van de landstalen. Overigens neemt men in een aantal Europese landen, waaronder Nederland, genoegen met een vertaling van de conclusies in plaats van de volledige tekst; dit betekent vaak een interessante besparing in de vertaalkosten. Voor de verdere instandhouding en handhaving van het octrooi kan het langs de Europese route verleend octrooi met een nationaal octrooi worden vergeleken. Dit wil zeggen dat de eventuele instandhoudingstaksen aan de nationale octrooiraden moeten worden voldaan en dat voor de handhaving gebruik gemaakt moet worden van de nationale rechtsprocedures.