Een nieuwheidsrapport moet binnen dertien maanden na de eerste indieningdatum worden aangevraagd om een octrooi met een maximale levensduur van 20 jaar te verkrijgen. In de praktijk is het gebruikelijk om direct bij de eerste indiening (of maximaal 3 maanden na deze eerste indiening) een nieuwheidsonderzoek aan te vragen. Mits tijdig aangevraagd komt het nieuwheidsrapport nog binnen het prioriteitsjaar beschikbaar (gewoonlijk 8-9 maanden na het aanvragen ervan), zodat het kan worden meegewogen bij de beslissing de aanvrage al dan niet in andere landen door te zetten.