Ja, maar een beperkende factor is dat eerst het nieuwheidsrapport acht weken beschikbaar moet zijn voordat een octrooi verleend kan worden. In de praktijk zal het dan ook minimaal elf maanden duren voordat de octrooiverlening plaats kan vinden.