De eerste anderhalf jaar na indiening is, in een normale aanvraagprocedure, de octrooiaanvrage niet toegankelijk voor derden. Anderhalf jaar na indiening van de eerste octrooiaanvrage wordt de aanvrage door het NL Octrooicentrum opgenomen in de openbaar toegankelijke octrooidatabase.