Het indienen van een octrooiaanvrage schept een prioriteitsrecht. Het prioriteitsrecht wordt ook wel voorrangsrecht genoemd. Het prioriteitsrecht geeft de mogelijkheid binnen een jaar na de eerste indiening ook in andere landen octrooiaanvragen in te dienen met, voor toetsing van nieuwheid en inventiviteit, behoud van de oorspronkelijke indieningsdatum. Nagenoeg alle voor het verkrijgen van een octrooirecht relevante landen erkennen het prioriteitsrecht van een Nederlandse octrooiaanvrage.