Bij indiening van een nieuwe octrooiaanvrage kan binnen het prioriteitsjaar van een eerdere aanvrage voor overeenkomstige delen prioriteit worden ingeroepen, zodat op de latere aanvrage ook de indieningsdatum van de eerdere aanvrage wordt vermeld. Naast het inroepen van het voorrangrecht moet in de meeste gevallen ook een indieningsbewijs met een (door het NL Octrooicentrum gecertificeerde) kopie van de oorspronkelijk ingediende stukken worden overlegd.