Door gebruik te maken van het prioriteitsrecht van een eerste indiening, bijvoorbeeld in Nederland, kan deze keuze voor nagenoeg alle landen bijna een jaar worden uitgesteld. Binnen het prioriteitsjaar kan dan met het nieuwheidsrapport meer duidelijkheid worden verkregen over de octrooieerbaarheid, in het bijzonder nieuwheid en inventiviteit, van de uitvinding. Het verdient daarbij wel aanbeveling om een octrooigemachtigde om een advies te vragen ten aanzien van de mogelijkheden op basis van de betreffende aanvrage.