Dit is slechts mogelijk door het indienen van een nieuwe octrooiaanvrage. De verbetering kan op zichzelf staand het onderwerp vormen van de nieuwe octrooiaanvrage, maar het is ook mogelijk (binnen het prioriteitsjaar) om in de oorspronkelijke aanvrage de uitbreiding op te nemen en de aangepaste octrooiaanvrage met inroeping van prioriteit van de eerdere octrooiaanvrage opnieuw in te dienen. Deze tweede optie geldt zowel voor een nieuwe octrooiaanvrage in het land van de eerste indiening als voor een indiening buiten het land van de eerste indiening.