De uitvinding is toepasbaar op het gebied van de nijverheid indien het onderwerp ervan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen. Toepassing van de uitvinding in de privésfeer vallen buiten het uitsluitend recht.