Volgens de Nederlandse wet is software als zodanig uitgesloten van octrooiverlening. Dit geldt in de meeste landen in Europa en ook in toenemende mate in de Verenigde Staten. Een apparaat voorzien van software waarmee een technisch effect teweeg wordt gebracht kan bijvoorbeeld wel octrooieerbaar zijn. Het is dan ook te eenvoudig om in algemeenheid te stellen dat het zinloos is octrooi aan te vragen op software. Raadpleeg in geval van twijfel een specialist.