Een octrooiaanvrage bestaat uit een verzoek tot het verlenen van een octrooi, vergezeld van een ruime beschrijving van de uitvinding die al dan niet is voorzien van een aantal tekeningen waarin de uitvinding nader wordt toegelicht. De octrooiaanvrage wordt afgesloten door een aantal conclusies waarin de gezochte beschermingsomvang bondig wordt opgesomd.