De Innovatiebox kan worden gebruikt door belastingplichtigen die immateriële activa ontwikkelen (bijvoorbeeld een uitvinding of technische toepassing) en daarvoor octrooi hebben gekregen. Met ingang van 2008 kunnen bedrijven die een S&O-verklaring hebben maar die niet in het bezit zijn van een octrooi, patent of kwekersrecht, óók gebruik maken van de Innovatiebox.