Een licentie is de bevoegdheid handelingen te verrichten die vallen onder het octrooirecht en zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen de licentiegever (de octrooihouder) en de licentienemer. De bepalingen van een licentieovereenkomst kunnen door de partijen in grote mate zelf worden ingevuld. Zo kunnen beperkende bepalingen worden opgenomen ten aanzien van de duur, de te betalen vergoeding en het gebied waarvoor de licentie geldt.