Een nietigheidsprocedure kan voor de rechtbank worden gevoerd. De rechter kan zich daarbij laten adviseren door het NL Octrooicentrum. Wanneer het vermeend onterecht verleend octrooi een Europees octrooi betreft dat minder dan 9 maanden is verleend, kan er een centrale oppositieprocedure worden gestart voor het Europees Octrooibureau.