Sinds enkele jaren biedt het Europees octrooirecht de octrooihouder van een Europees octrooi de mogelijkheid zijn octrooi centraal te beperken of te vernietigen. Dit heeft als voordeel dat dit niet voor elke nationaal octrooiverlenende instantie afzonderlijk hoeft te worden gedaan. Tevens heeft de octrooihouder tijdens een dergelijke procedure de volledige controle over de beperkingen van zijn octrooi. Dit is anders in een nietigheidszaak of een oppositie procedure, waarin een derde partij argumenten en bewijsmateriaal kan aandragen om het octrooi (gedeeltelijk) nietig te laten verklaren.