Door het bewaken van een bepaald vakgebied kunnen algemene ontwikkelingen worden waargenomen. Bovendien is het zo ook mogelijk te zien welke koers specifieke concurrenten varen. Een bijkomend voordeel is dat bovendien tijdig kan worden opgemerkt dat een ongewenst octrooi is verleend. Daar de periode waarin een oppositie tegen een Europees octrooi tot 9 maanden na verlening van het octrooi duurt, kan het belangrijk zijn tijdig op de hoogte te zijn van verleningen. Een ander doel kan zijn te signaleren wanneer een bepaalde techniek niet meer beschermd is en dus toegankelijk wordt.