Het kan zinvol zijn om tijdens verschillende fasen van een ontwikkeltraject rekening te houden met octrooien. Ter inspiratie in de conceptfase kan octrooiliteratuur zinvol zijn. Tijdens een opvolgende fase kan het zinvol zijn de octrooiposities van derden te bepalen om mogelijke conflicten te vermijden. Nadat er in het ontwikkeltraject keuzen zijn gemaakt kan het zinvol zijn te overwegen om octrooi aan te vragen op de behaalde resultaten. Let er hierbij op dat het slechts zinvol is octrooi aan te vragen als de vindingen nog niet in de openbaarheid zijn gebracht. Een octrooiaanvrage kan voor bedrijven van groot belang zijn bij het aantrekken van investeerders; de kansen om de investeringen terug te verdienen worden immers vergroot indien een bedrijf zijn marktpositie kan verdedigen met behulp van octrooien.