Filter op specialiteit

ir. Hein Th. van den Heuvel Nederlands en Europees octrooigemachtigde
email
h.van.den.heuvel@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

HEIN VAN DEN HEUVEL

Hein van den Heuvel heeft in 1998 als oprichter de basis gelegd voor het huidige Patentwerk BV. Zijn praktijk is in het bijzonder gericht op productie-machines uit tal van branches zoals ondermeer de chipfabricage, de slachtwereld, en food processing. Daarnaast heeft Hein een uitgebreide ervaring in internationale en nationale octrooi-conflicten, waardering van octrooiportefeuilles en opposities voor het Europees octrooibureau.

Hein studeerde werktuigbouw en industriële bedrijfskunde aan de technische Universiteit Eindhoven met als afstudeerrichting technische productie systemen. Na zijn diensttijd bij de Koninklijke Marine is hij gedurende enige jaren werkzaam geweest bij Philips Lighting met het structureren van productieprocessen.

Hein werkt sinds 1992 als octrooigemachtigde, werd in 1995 beëdigd als Nederlands octrooigemachtigde en heeft zich in 1996 gekwalificeerd als Europees octrooigemachtigde. In 1998 is Hein gestart met een nieuw octrooibureau met als missie het als octrooibureau leveren van hoogwaardige dienstverlening en daarbij nadrukkelijk oog te hebben voor de belangen van de klant.

ir. Bas W.H. Langenhuijsen Nederlands en Europees octrooigemachtigde
email
b.langenhuijsen@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

BAS LANGENHUIJSEN

Bas Langenhuijsen is een beëdigd Nederlands en Europees Octrooigemachtigde en is in het bezit van een academische graad in de scheikundige procestechnologie behaald aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als octrooigemachtigde heeft Bas de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in diverse disciplines van het octrooirecht.

Bas houdt zich bezig met octrooigerelateerde zaken op de vakgebieden scheikunde, scheikundige technologie, en werktuigbouwkunde. Zijn focus ligt primair op het opstellen en tot verlening brengen van octrooiaanvragen, en het handhaven van octrooirechten. Bas adviseert cliënten in het ontwikkelen, beheren en waarderen van intellectuele eigendomsportefeuilles, en in het afgeven van geldigheids- en inbreukadviezen. Hij vertegenwoordigt cliënten variërende van individuele uitvinders tot grotere multinationals.

ir. Bram van Oeffelt Nederlands en Europees octrooigemachtigde
email
a.van.oeffelt@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

BRAM VAN OEFFELT

Bram van Oeffelt studeerde elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft en studeerde in 1998 af in de richting aandrijftechniek. Nadien is hij ruim zes jaar werkzaam geweest in de ICT sector. In 2005 begon hij de opleiding tot octrooigemachtigde, en in 2008 werd hij beëdigd tot Nederlands en Europees octrooigemachtigde.

Bram houdt zich bezig met het opstellen van octrooiaanvragen en het handhaven van octrooirechten op het gebied van electrotechniek, werktuigbouwkunde en informatietechnologie.

ir. Daan Settels Nederlands en Europees octrooigemachtigde
email
d.settels@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

DAAN SETTELS

Daan Settels is een geregistreerd Nederlands en Europees octrooigemachtigde, hij studeerde Biomedische Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven en studeerde eind 2010 af in de contrastmiddelen voor gebruik in de MRI. 

ir. Pieter Eveleens Maarse Nederlands en Europees octrooigemachtigde
email
p.eveleens@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

PIETER EVELEENS MAARSE

Pieter Eveleens Maarse werkt sinds 2004 bij Patentwerk. Hij heeft in het bijzonder clienten op het gebied van de elektrotechniek, optica, medische techniek en verpakkingen. Pieter heeft elektronica gestudeerd aan de HTS in Utrecht. Na militaire dienst heeft hij elektrotechniek met specialisatie sterkstroom gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Hij heeft gewerkt bij een fabrikant van elektrische aandrijvingen en in 1983 is hij begonnen met de opleiding tot octrooigemachtigde. Inmiddels heeft hij ruim 20 jaar ervaring als octrooigemachtigde. Hij is Nederlands, Belgisch en Europees octrooigemachtigde.

Olaf S. Roelands, M.Sc. Nederlands en Europees octrooigemachtigde
email
o.roelands@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

OLAF S. ROELANDS

Olaf Roelands is een ervaren Nederlands en Europees octrooigemachtigde, en sinds maart 2014 werkzaam bij Patentwerk. Voordien heeft hij ruim twaalf jaar in de vrije praktijk in Nederland gewerkt en een grote diversiteit aan cliënten bediend. In 2008 heeft hij tevens een jaar in München gewoond en gewerkt. Olaf heeft een academische graad van de Universiteit Utrecht als scheikundige.

In technologisch opzicht adviseert Olaf op het gebied van scheikundige en werktuigbouwkundige uitvindingen. Zijn expertise strekt zich uit van farmaceutische producten tot hydraulische apparatuur. Ook onderwerpen als medische technologie en kunststofproducten zijn bekend terrein voor hem.

Olaf heeft uitgebreide ervaring in het creëren van intellectuele eigendomsrechten, en het vooraf inschatten van de potentiële waarde van zo’n recht.

Vanuit het omgekeerde perspectief, staat hij met regelmaat zijn cliënten bij door een gedegen inschatting van de octrooiposities van anderen te maken, en indien gewenst hiertegen op te treden.

ir. drs. Bastiaan Hoeben Nederlands en Europees octrooigemachtigde
email
b.hoeben@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

BASTIAAN HOEBEN

Bastiaan Hoeben is eind 2014 begonnen bij Patentwerk, is sinds maart 2018 beëdigd Nederlands octrooigemachtigde en heeft zich in juli van datzelfde jaar gekwalificeerd als Europees octrooigemachtigde.

Voor zijn loopbaan bij Patentwerk studeerde Bastiaan Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft, waar hij begin 2014 is afgestudeerd op onbemande vrachtvliegtuigen. Deze studie heeft hij gecombineerd met een studie Psychologie aan de Universiteit Leiden. In de master van de laatstgenoemde studie heeft hij zich gespecialiseerd in Sociale en Organisatiepsychologie.

ir. Saskia Schildkamp Nederlands en Europees octrooigemachtigde
email
s.schildkamp@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

SASKIA SCHILDKAMP

Saskia Schildkamp is sinds begin 2016 werkzaam bij Patentwerk, is in maart 2019 beëdigd als Nederlands octrooigemachtigde en heeft zich in juli van datzelfde jaar gekwalificeerd als Europees octrooigemachtigde.

Saskia studeerde aan de Universiteit Twente, waar ze na haar bachelor in Advanced Technology de master Chemical Engineering volgde. Ze studeerde in 2014 af in de richting van protontransport in microreactoren.

ir. Miew-Woen J.B. Sjauw En Wa Nederlands octrooigemachtigde
email
m.sjauwenwa@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

MIEW-WOEN J.B. SJAUW EN WA

Miew-Woen is beëdigd Nederlands octrooigemachtigde en werkt als consultant voor Patentwerk. Na afronding van zijn studie Bioprocestechnologie aan de Wageningen Universiteit in 1998, heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan met octrooigerelateerde zaken. Hij begon zijn carrière op de octrooiafdeling van een Nederlandse multinational gespecialiseerd in de productie en verkoop van voedingsmiddelen. Hierna was Miew-Woen enkele jaren werkzaam als octrooigemachtigde bij een octrooibureau.

In 2009 werkte hij als consultant voor de Nederlandse afdeling Intellectuele Eigendom van een internationaal advocatenkantoor. Zijn kennis en ervaring spitsen zich niet alleen toe op het schrijven en het naar verlening begeleiden van octrooiaanvragen, maar ook op advisering omtrent inbreukkwesties. Daarnaast is hij betrokken geweest bij diverse octrooirechtzaken voor de Rechtbank ‘s-Gravenhage. In zijn dagelijkse praktijk behandelt Miew-Woen met name zaken op het gebied van de life sciences, biotechnologie, en farmacie.

ir. Laura van Eekelen Octrooigemachtigde in opleiding
email
l.van.eekelen@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

LAURA VAN EEKELEN

Laura van Eekelen is sinds 2019 werkzaam bij Patentwerk als octrooigemachtigde in opleiding. 

ir. Oscar Meijer Octrooigemachtigde in opleiding
email
o.meijer@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

OSCAR MEIJER

Oscar Meijer is sinds 2019 werkzaam bij Patentwerk als octrooigemachtigde in opleiding. 

ir. Fleur Arnold Patent Information Specialist
email
f.arnold@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

FLEUR ARNOLD

Fleur Arnold is bij Patentwerk verantwoordelijk voor octrooi-onderzoek. 

mr. Paul Smits Senior Formalities Officer
email
p.smits@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

PAUL SMITS

Als Senior Formalities Officer is Paul Smits bij Patentwerk verantwoordelijk voor de indiening en administratieve afhandeling van alle octrooiprocedures in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij mede verantwoordelijk voor het invoeren en bewaken van alle termijnen.

Ook voor vragen over procedures, kostenprognoses en andere algemene zaken kunt u met Paul contact opnemen.

ir. Siang Lie Yeu Senior Formalities Officer
email
s.l.yeu@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

SIANG LIE YEU

Als Senior Formalities Officer is Siang Lie bij Patentwerk verantwoordelijk voor de indiening en administratieve afhandeling van alle octrooiprocedures in binnen- en buitenland. Daarnaast is zij mede verantwoordelijk voor het invoeren en bewaken van alle termijnen.

Ook voor vragen over procedures, kostenprognoses en andere algemene zaken kunt u met Siang Lie contact opnemen.

Jeanet Geurts Senior Formalities Officer
email
j.geurts@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

JEANET GEURTS

Als Senior Formalities Officer is Jeanet Geurts bij Patentwerk verantwoordelijk voor de indiening en administratieve afhandeling van alle octrooiprocedures in binnen- en buitenland. Daarnaast is zij mede verantwoordelijk voor het invoeren en bewaken van alle termijnen.

Ook voor vragen over procedures, kostenprognoses en andere algemene zaken kunt u met Jeanet contact opnemen.

Merel van de Ven, BA Formalities Officer
email
m.van.de.ven@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

MEREL VAN DE VEN

Als Formalities Officer is Merel van de Ven bij Patentwerk verantwoordelijk voor de indiening en administratieve afhandeling van alle octrooiprocedures in binnen- en buitenland. Daarnaast is zij mede verantwoordelijk voor het invoeren en bewaken van alle termijnen.

Ook voor vragen over procedures, kostenprognoses en andere algemene zaken kunt u met Merel contact opnemen.

Wietske Welten, BA Process & Formalities Officer
email
w.welten@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

WIETSKE WELTEN

Als Proces Officer is Wietske Welten bij Patentwerk verantwoordelijk voor het bedrijfsprocesbeheer binnen de organisatie. 

Als Formalities Officer is Wietske verantwoordelijk voor de indiening en administratieve afhandeling van alle octrooiprocedures in binnen- en buitenland. Daarnaast is zij mede verantwoordelijk voor het invoeren en bewaken van alle termijnen.

Ook voor vragen over procedures, kostenprognoses en andere algemene zaken kunt u met Wietske contact opnemen.

Josje Smits Formalities Officer
email
j.smits@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

JOSJE SMITS

Als Formalities Officer is Josje bij Patentwerk verantwoordelijk voor de indiening en administratieve afhandeling van alle octrooiprocedures in binnen- en buitenland. Daarnaast is zij mede verantwoordelijk voor het invoeren en bewaken van alle termijnen.

Ook voor vragen over procedures, kostenprognoses en andere algemene zaken kunt u met Josje contact opnemen.

Fiona Hofland Octrooi-administratie
email
f.hofland@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

FIONA HOFLAND

Binnen Patentwerk is Fiona Hofland verantwoordelijk de administratieve afhandeling van onder andere taksenbetalingen in binnen- en buitenland. Daarnaast onderhoudt zij contacten met klanten en toeleveranciers.

Angelique van de Ven Office Assistant
email
a.van.de.ven@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

ANGELIQUE VAN DE VEN

Angelique van de Ven verleent bij Patentwerk algemene en secretariële ondersteuning. 

Ellie P.C.M. Reuvers Financiële Afdeling
email
e.reuvers@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

ELLIE P.C.M. REUVERS

Ellie Reuvers is binnen Patentwerk verantwoordelijk voor financieel- administratieve zaken.

drs. Harald X. Pauli Financiële Afdeling
email
h.pauli@patentwerk.nl
telefoon
+31 (0) 73 691 1350

HARALD X. PAULI

Harald Pauli is binnen Patentwerk verantwoordelijk voor financieel- administratieve zaken.