De algemene voorwaarden van Patentwerk B.V. - statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch (NL) - zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te ´s-Hertogenbosch onder nummer 1710794.

De volledige tekst is hier te downloaden als PDF bestand:

Algemene voorwaarden Patentwerk